Név:
OBSITOS VÉDELEM Vagyonvédelmi és Biztonságtechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

Cg.: 16-09-014822

Hatósági engedély száma: 16020-822/1190-16/2010

Székhely:
5144 Jászboldogháza, Lehel u. 7.
Ügyintézés helye, telephely,levelezési cím:
5008 Szolnok, Kiss János u. 5.

Ügyvezető:
Eszes Zoltán, 06-30-9671-715,z.eszes@obsitos.t-online.hu

Ügyvezető helyettes, biztonságtechnikai vezető:
Nagy Sándor, 06-30-606-3242

Biztonságszervező:
ifj. Eszes Zoltán, 06-30- 587-3926,

Irodavezető:

Eszes Andrea, 06-30-228-3516

Vezetékes telefon:
06-56-526-072

Fax:
06-56-526-071

Obsitos tanusítvány

Az OBSITOS-97. SZEMÉLY ÉS VAGYONVÉDELMI VÁLLALKOZÁS EC. 2009.12.02-án sikeres pályázatot nyújtott be.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében,

GOP-2009-2.1.1/A
"A mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése" c. pályázati konstrukcióra.

A Pályázat címe:
" Az Obsitos-97. Egyéni Cég technológia fejlesztése."

A Projekt időtartama:2010.02.24. - 2010.04.21.

A beszerzésre kerülő gép megnevezése:
Weidner BSA-0075B Brio ráülős padlósúroló gép Elsato járőr ellenőrző rendszer
HP Color LaserJet CM 6030f MFP multifunkcionális eszköz

Kedvezményezett:
OBSITOS-97. EGYÉNI CÉG 5008 Szolnok, Kiss János u. 5.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

1.784.125 Ft

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

Közreműködő szervezet:
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1139 Budapest, Váci út 83.
www.magzrt.hu

Irányító hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
www.nfu.hu

 

ŐRZÉS-VÉDELEM

Cégünk vezető üzletága az élő erős őrzés - védelem, melybe bele tartozik az épületek, irodaházak, termelő üzemek, gyárak, multinacionális cégek telephelyeinek magas színvonalú biztosítása.
A kiemelkedő szakmai tudást , és évtizedes tapasztalatainkat ötvözzük, a XXI. sz. szervezési, és technikai vívmányaival.
Szervezeti felépítésünk, módszereink lehetővé teszik, hogy bármilyen megbízást rugalmasan, a Megbízóink igényeinek megfelelően tudjuk ellátni.
Minden megbízás esetén megszerzett szakmai tapasztalataink, valamint a védendő objektum, terület helyszíni, speciális adottságainak figyelembe vételével teszünk javaslatot Megbízóinknak, az optimális védettségi szint eléréséhez szükséges technikai és szervezési megoldásokra.
Speciális, kiemelt feladatok végrehajtásához igény szerint dekoratív, idegen nyelveket beszélő, valamint kutyás vagyonőröket is tudunk biztosítani.
Kollégáink kiválasztására különös gondot fordítunk, továbbá megbízatásuk folyamán gondoskodunk speciális képzésükről is.

Őrzés-védelem szolgáltatásunk kapcsán az alábbiakat nyújtjuk Megbízóink részére:

- Telephelyek, objektumuk 24 órás folyamatos őrzése, képzett személy- és vagyonőrökkel,
mindezt a cég által biztosított formaruhában, felszereléssel a megrendelővel egyeztetve.
- Éjszakai kutyás járőrszolgálat.
- Munkaidőben személyek, gépjárművek be- és kibocsátása, ellenőrzése, rendészeti
és diszpécserszolgálat, telefonközpont kezelése, az ehhez alapvetően szükséges idegen
nyelv- ismerettel, elektronikus beléptető és kamerás megfigyelő rendszerek szakszerű üzemeltetése
- Műszeres csomag, ruházat átvizsgálás valamint ittasság vizsgálat, gyorsan, szakszerűen.
- Munkaidő után az őrzött telephelyen behatolás, eltulajdonítás megakadályozása.
- Természeti csapás, elemi kár, váratlan esemény (pl. tűzeset, csőtörés) az elsődleges intézkedés megtétele, kárenyhítés.

A helyszín adottságaihoz igazodó tűzvédelmi, baleset,-munkavédelmi szabályzatunknak megfelelően kioktatott, vizsgáztatott kollégák a szolgáltatások teljesítésekor a tulajdonos helyett, annak jogán jár el, figyelemmel arra, hogy a vagyonőr hatósági jogkörrel nem rendelkezik, a hatóság eljárását nem akadályozhatja (Tv.12.§ bekezdés).

Megrendelőinkkel szoros együttműködéssel, azok igényeihez igazodva a szolgálat részére részletes Őrszolgálati utasítástkészítünk, valamint Cégünk dolgozza ki a telephelyre vonatkozó általános veszély elhárítási (katasztrófavédelmi) tervet.
Továbbá együttműködünk Cégük rendészeti, vagyonvédelmi szabályzatának kidolgozásában.

TÁVFELÜGYELET

A távfelügyelet az ország különböző pontjain található betörés, tűz jelző, és egyéb műszaki és technológiai rendszerek 24 órás távoli megfigyelését jelenti.
A gyakorlatban a fent nevezett rendszerek valamelyike által generált jelzés megjelenik a Multi Alarm Zrt. által üzemeltetett 24 órás diszpécser központban. A diszpécser, mint az elsődleges távfelügyeleti szolgáltató intézkedik a jelzés típusának megfelelően.
Riasztás esetén elindítja a területileg illetékes kivonuló járőröket, valamint az illetékes hatóságokat (tűzoltókat, mentőket…), ezekkel párhuzamosan értesíti a szerződésben meghatározott személyeket.
A járőrök max. 15 percen belül megérkeznek a helyszínre, azt biztosítják, és megkezdik az intézkedést.
A lehetőség van a megjelölt személyeknek megadott időn belül a riasztás lemondani, a megfelelő jelszó birtokában. Ekkor a járőr visszahívásra kerül, és nem történik egyéb intézkedés.
A távfelügyelet diszpécserével folytatott telefonbeszélgetések minden esetben hangrögzítésre kerülnek, hogy az eseményekre történt intézkedések a későbbiek folyamán is könnyen visszakereshetőek legyenek.
A fenti szolgáltatások hatékonyságához elengedhetetlenül szükséges a biztonságos és megbízható technikai háttér.